©  Foto:

Kenneths Taxi og Minibus


Afregning sker pr. kilometer, pr. dag eller pr. uge.

Guide kan stilles til rådighed ved henvendelse til Rebild Turistbureau på
tlf. 9988 9000