©  Foto:

Kildebrønde Kirke

I mere end 800 år har den nuværende Kildebrønde Kirke været samlingssted for den kristne menighed i Kildebrønde sogn. Så gammelt er det romanske kirkeskib, som er kirkens ”krop”.

I 1882 gennemførtes en gennemgribende istandsættelse under arkitekt J.D. Herholdts ledelse. Her blev det gamle kor opmålt før nedrivningen, så det nuværende kor kunne opføres som en nøje efterligning af det gamle, også hvad materialer og murbehandling angår.

Muligvis allerede i det 14. århundrede blev der foran norddøren opført et våbenhus i munkesten. Dette blev dog også revet ned i 1882 og erstattet af et nyt. O. 1500 blev tårnet bygget, indvendig for det meste af kridtsten, udvendig med en skalmuring i røde munkesten, som endnu er bevaret visse steder.

Kirken kan måske virke en anelse for 'velfriseret', dens alder taget i betragtning, men da alt er gjort i troskab og respekt over for kirkens oprindelige udseende, fremstår Kildebrønde Kirkes ydre også i dag som et smukt og kraftfuldt bygningsværk.

Men skulle man synes, at der mangler noget i det ydre, så bliver denne mangel så rigeligt opvejet, når man kommer ind i kirken, hvis indre er blevet gennemgribende, men nænsomt istandsat i årene 1979-81 under ledelse af arkitekt Aage Madsen og kirkemaleren Erik Ring Hansen.