©  Foto:

Kjærsgård Voldsted

Umiddelbart nord for landevejen mellem Horsens og Odder ligger et mindre voldsted omgivet af træer. Her ligger ruinen af en borg, som brændte ned i det urolige 1300-tal, hvor Danmark var ramt af oprør.

Spor efter Odderegnens tidlige historie

Når man taler om Odder-områdets historie, er det ofte herregårdene og rigsdrost Joachim Gersdorffs arvingers indflydelse på området, som fremhæves. Men langt før de nuværende herregårdes tid, lå der i 1300-tallet en række borge i området. 1300-tallet var i Danmark (og især i Jylland) en af de mørkeste perioder i historien, hvor bondeoprør truede adelen og kronen.

Kjærsgård Voldsted ligger cirka 500 meter øst for Hundslund og 1 kilometer vest for Åkjær Gods. Det antages at være forgængeren for det nuværende gods.

Det vides ikke præcis, hvornår borgen blev opført, men arkæologiske udgravninger har fundet mønter fra Erik Menveds tid (1286-1319).

 

Voldstedet

Kjærsgård Voldsted består af en firsidet banke med stejlt skrånende sider og flad top. Desuden anes resterne af de omgivende volde i terrænet. Ved borgbankens fod har man fundet spor efter pæle, så der har formentlig været en såkaldt palisade, som har gjort det svært at trænge ind på borgen. Borgens opbygning tydeliggør den tids behov for forsvar. Voldstedet rundt om borgen er cirka 10 meter bredt, og i øst forbandt en bro banken med en flade, hvor borgens økonomibygninger lå. På banken stod en kvadratisk borg af kampesten. 

Ved udgravninger på selve den 3,5 m høje borgbanke fandtes et trætårn ødelagt ved brand i 1930’erne. I tårnets kælder fandt man et brudt håndjern og en hammer.

 

Kjærsgårds fald

Den tidligst kendte ejer af Kjærsgård var ridderen Laurits Trugotsen i 1331. Senere overdrog han ejerskabet til en anden ridder, Marquard Rostrup. Marquard var på den tid øverste befalingsmand for den holstenske greve på dennes meget vigtige støttepunkt, Skanderborg Slot.

I perioden 1332-1340 var Danmark i kaotiske tilstande uden regent og landet pantsat til holstenske grever. Hele Jylland og Fyn var pantsat til Grev Gerhard. Som støtte og befalingsmand til Gerhard var Marquard Rostrup (og dermed Kjærsgård) udsat. Borgen har derfor formentlig spillet en central rolle i kampene mellem de holstenske panthavere og de jyske oprørere, som var bønder.  At borgens fald ikke er foregået uden kamp, vidner fundet af 30 ambrøstbolte om. 1340 var året for den jyske rejsning, en central begivenhed i Danmarkshistorien, og det er formentlig i den forbindelse, at borgen blev indtaget og brændt.

 

Vil du besøge Kjærsgård?

Der er adgang til voldstedet for offentligheden. Parkering i vejsiden.

 

Andre historiske oplevelser

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.