©  Foto:

Klelund Dyrehave

Klelund Dyrehave er et 1.400 ha stort skovområde, hvor kulturhistorien omkring et tidligere jagtslot genskabes.

Klelund blev grundlagt i 1868 som en Københavnerplantage, dvs. et skovområde med tilhørende jagtareal - etableret og ejet af københavnske velhavere. Klelund Plantage er den største af københavnerplantagerne i området omkring Hovborg. Det tidligere hedelandskab blev således markant ændret med de store områder af skov. Oprindeligt var området, hvor plantagen ligger i dag, et stort og vindblæst hedelandskab uden særlig varieret vegetation. Der er stadig i skoven synlige indlandsklitter.

Dyrehaven 
Klelund Dyrehave blev etableret i 2010, og visionen er at skabe en mere mangfoldig natur. En bestand af kronvildt får i Klelund Dyrehave mulighed for at bevare deres naturlige adfærd med vandring og græsning. Krondyrene får her frit spil til at præge landskabet og beplantningen, og derved give en helt anden naturoplevelse for skovens gæster med lysåbne områder, mere varieret bevoksning og flere naturligt hjemhørende træarter. Det forventes, at denne nye skovtype vil føre til flere plante- og dyrearter i området.

Udsigtstårn
I den nordlige ende af Klelund Dyrehave er der i 2014 bygget et 26 meter højt udkigstårn, der er tilgængeligt for skovens gæster.

Tager du de 75 trappetrin op, så får du en storslået udsigt over skovens trætoppe og lidt af det oprindelige hedelandskab. Tårnet ligger "retvendt" - dvs. at tårnets 4 sider vender direkte mod de 4 verdenshjørner. Inde i tårnets top kan du komme endnu længere op, for der er to hemse med stiger og udkigshuller. Når du står på toppen af tårnet, vil du som regel kunne mærke vestenvinden, som er allestedsnærværende i det flade hedelandskab, men som vi oftest ikke mærker, fordi vi går i læ af skov og hegn. Det er den vind, som gjorde det svært at bruge hedestrækningerne for datidens mennesker.

Myretuelegeplads
Oplev myrenes verden på legepladsen, når du tager en tur rundt i deres myreture. Den store myredronning holder øje med alle de små arbejdsmyrer, og hun giver en rutschetur. Prøv om du kan komme hele vejen rundt uden at røre jorden - du får brug for både balance og mod. Prøv også om du kan finde alle de gemte fakta om myrenes liv - kig f. eks. på borde og bænke. 

Syvstjernen
Ser man på Klelund Plantage fra luften, er der et karakteristisk vejsystem, hvor 7 veje mødes. Stedet bliver kaldt Syvstjernen, og denne vejstjerneindretning af skovarealet blev i sin tid lavet af hensyn til skovdriften.

Plantagen rummer desuden en række oldtidsminder som tegn på, at der har boet mennesker i området langt tilbage i tiden.

Adgang
Vildtet har brug for ro og uforstyrrethed på udvalgte steder, og det er derfor vigtigt, at skovens gæster efterlever de angivne retningslinjer for færdsel og parkering.

Der er adgang til dyrehaven fra kl. 6.00 om morgenen og til solnedgang. Man må kun færdes på veje og større stier og kun til fods eller på cykel. Der går offentlig vej gennem området og al parkering skal ske på parkeringspladsen ved Mindestenen.

Find hen til tårn og legeplads
Klelund Udsigtstårn og legeplads finder du ved at køre efter adressen Agerbækvej 6, 6682 Hovborg. Kørselsanvisning uden GPS: På Grindstedvej syd for Hovborg drejer du mod vest ad Agerbækvej. Der er blåt henvisningsskilt til Mindestenen. I plantagen passerer du på et tidspunkt en fæ-rist (jernstænger med mellemrum) og ca. 1 km videre fra Agerbækvej fra dette sted, finder du udkigstårn og legeplads med tilhørende parkeringsplads.