©  Foto:

Klitmøller Kirke

Klitmøller Kirke er opført i 1872 og var den gang distriktskirke i Vester Vandet sogn.

 

Oprindeligt var den opført i røde mursten og havde kamtakker og skifertag. Sit nuværende udseende med brune mursten har kirken fået ved en hovedrestaurering i 1966-67.

Billedet i altertavlen er malet af Dronning Louise, Christian IXs hustru. Opført i tidstypisk nygotik.

Kirkeklokken hænger i en tømret klokkestabel sydvest for kirken.

Kirkegården afspejler på dramatisk vis livsbetingelserne ved havet

  • Gravsted for barken Sleipners besætning. Båden strandende den 19. november 1880.
  • Gravsted for Allierede flyver, Sergent Richard Samuel Pitts, som blev begravet 19. november 1939.
FOTOS: Niels Clemmensen