©  Foto:

Klokkerholm Møllesø

Klokkerholm Møllesø er med sine ca. 10 ha den største sø i Vendsyssel.

Søen er omkranset af et naturskønt fredet område, som har et rigt fugleliv, og man kan ofte spotte svaner i søen.

Rundt om hele søen er der anlagt en godt vedligeholdt natur­sti, som er ca. 2,5 km lang. En travetur her kan tages af både voksne og børn. Turen varer ca. 1 time.

Efter al sandsynlighed har søen sin oprindelse som istidssø, og i århundreder var der placeret en mølle ved søens vestlige ende, som blev drevet af vandet fra ”mølledammen”. ”Mølledammen” blev tørlagt i 1914 til stor ærgrelse for mange af egnens beboere. Gennem mange år blev der arbejdet på at genetablere søen, og det lykkedes i 1979. Efter 65 år med tørlægning blev Klokkerholm Møllesø atter genetableret.

Søen er beliggende lige uden for Klokkerholm by, hvis område byder på talrige gravhøje og en fin kirke, Hellevad Kirke. I området finder du også Gravhøjsporet, som fører dig forbi 11 forskellige gravhøje. Syd for Klokkerholm byder Stentinget Byrhøj på spændende historier fra yngre jernalder og vikingetid.

Ved Klokkerholm Møllesø er der et informationskort med brochureholder, som jævnligt bliver fyldt op af de lokale. Ved søen er også en shelter-plads med bålplads, toilet og rindende vand.

Det er tilladt at fiske i den vestlige del af søen efter særlige bestemmelser.