©  Foto:

Knarbos Klint - Kårup

Kørevejledning: Fra Fårevejle køres mod Snertinge. Efter ca. 5 km. drejes til højre mod Ordrup ad Vindekilde Strandvej. Parker i højre side af vejen, hvor skoven starter. Følg stien til stranden, hvor klinten ligger til højre.

Fiskearter & sæson: Havørred særligt godt om foråret, sommer (natfiskeri) og efterår. Hornfisk i maj.

Bundforhold: Varierende med både stenrev og mere sandede områder. Waders og vadestok er absolut en fordel, men ikke en nødvendighed.

Kysten herude byder på gode muligheder for at finde lidt læ under østlige vinde.