©  Foto:

Koldkær Skov

Koldkær Skov, der er ejet af Aalborg Kommune, ligger mellem Hou og Hals og udgør tilsammen over 60 ha. Skoven når ud til Kattegat og var for mange år siden et område hovedsageligt beplantet af hede.

 

I dag byder området på flere landskabstyper fra ren nåleskov til egekrat, klit og strand. Gennem plantagens vestlige del slynger "Den krogede bæk" sig. En folder med mere information og kort over ruterne ved Koldkær Skov kan findes online.