©  Foto:

Kongens Kær, Knabberup Sø og Haraldskær Skov

Vådområdet Kongens Kær er et populært udflugtsmål i udkanten af det vestlige Vejle. Et enestående vådområde i Vejle Ådal, som i sammenhæng med Knabberup Sø byder på et flot landskab og ikke mindst rigt fugleliv også med havørnen som hyppig gæst. Længere ude af Ådalen ligger Haraldskær Skov, hvorfra du kan nyde en fantastisk udsigt over Vejle Ådal. Tag også turen rundt om Østengård, hvor man ved et udsigtstårn belønnes med en flot udsigt over fjorden, Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning.

Vådområdet Kongens Kær er et populært udflugtsmål i udkanten af det vestlige Vejle. Det enestående vådområde er i sammenhæng med Knabberup Sø på over 100 hektar. Området kan opleves via stier.

En udsigtsplatform giver mulighed for at iagttage Vejle Ådals flotte landskab og fuglelivet i de våde enge. Havørnen er også en hyppig gæst. 

Der er rig mulighed for at slå sig ned ved bænke og borde i Kongens Kær - et oplagt sted at holde picnic. Adgang til Kongens Kær kan bl.a. ske via p-pladsen ved Ribe Landevej.

Haraldskær Skov er meget afvekslende med gammel og ny skov, løv- og nåleskov, bakker, banker, mose og vandhuller, tæt bevoksning og åbne vidder, hvorfra du kan nyde en fantastisk udsigt over Vejle Ådal. Skoven strækker sig over et mindre antal skove. Haraldskær Skov ligger på de stejle skrænter på sydsiden af Vejle Å, mens Helligkilde Skov er en tilgroet vældmose bevokset med ældre birketræer. Lilleskoven er udlagt som urørt skov, og her har odderen kunnet finde ro og plads til sin hule, mens Nørre Plantage med sit fugtige, kratbevoksede areal er et yndet sted for nattergale. 

I Dronningens Mose fandt man under tørvegravning et kvindelig fra jernalderen. Man troede først, at liget var af den sporløst forsvundne Dronning Gunhild fra vikingetiden. Nationalmuseets undersøgelser viste imidlertid, at den fundne kvinde var en ganske almindelig kvinde fra 490 f.Kr. Måske har hun forbrudt sig mod samtidens regler og love, i hvert fald er hun henrettet og fastgjort med trækroge i bunden af mosen. "Dronning Gunhild" ligger på Kulturmuseet i Spinderihallerne.

Turen rundt om Østengård går igennem skov, levende hegn og kildevæld. Turen starter med en stejl stigning, der når sit højdepunkt ved et udsigtstårn med en flot udsigt over fjorden, Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning.