©  Foto:

Kongsøre Skov & Kongsøre Næbbe

Kørevejledning: Fra Egebjerg køres mod Bråde. Kør igennem Bråde og drej til højre ad Sandskredsvej. Følg vejen til P-plads i skoven. Fra P-pladsen går man til højre mod Kongsøre Næbbe. Fra Abildøre køres ad Næbbevej til P-plads. Kongsøre Næbbe ligger lige for.

Fiskearter & Sæson: Havørred hele året men særligt forår,
efterår og vinter. Hornfisk i maj. Fladfisk kan også træffes.

Bundforhold: Varieret bund med sand, ålegræs og muslingebanker. Waders en fordel.