©  Foto:

Korshage

Kørevejledning: Fra Rørvig køres mod nord ad Nørrevangsvej og Korshagevej, i alt ca. 5 km. P-plads ud mod kysten hvor vejen svinger skarpt til venstre ved Flyndersøvej. Fra P-pladsen kan man følge græsstien mod øst ud til Korshage Rev , eller man kan starte fiskeriet ved kysten neden for P-pladsen.

Fiskearter & Sæson: Havørred forår, sommer (natfiskeri) , efterår. Hornfisk i maj.

Bundforhold: Varierende med sten, stenrev og mindre, sandede områder. Waders er en fordel, men ikke en nødvendighed.

Vejrforhold: Vanskeligt fiskeri i hård nordvestenvind.