©  Foto:

Korsør Fæstning

Bynavnet Korsør nævnes første gang i 1241, og fra denne tid stammer det velbevarede middelaldertårn. Tårnet indgik i det bygningskompleks, der udgjorde Korsør Slot. Slottet blev nedrevet i begyndelsen af 1800 tallet.
Store Magasin blev opført efter ordre af Christian d. 4. omkring 1610. På første sal findes Korsør By- og Overfartsmuseum. I stueetagen har Korsør By repræsentations- og udstillingslokaler, mens tag- og kælderetage er magasiner for museets omfattende samlinger.
Det rødmalede bindingsværkshus over for tårnet stammer fra 1826, og var oprindeligt bygget til opbevaring af kanonlavetter. Huset har gennem årene tjent som vandrerhjem og museum. I dag har Marineforeningen mødelokaler og deres historiske samlinger i huset.
I 'Kommandantboligen', et træbeklædt bindingsværkshus fra 1720’erne, og den tilbyggede havnemesterbolig fra 1884 findes Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og omegn. Du er velkommen til at kigge indenfor på arkivet. Det er her, du kan finde svar på spørgsmål om din egn, din slægt, dit hus - og en hel masse andre spørgsmål om den lokale historie. Vi passer på historien. Tlf. nr: 58 37 47 55
Voldene, der omgiver fæstningsarealet, er opført efter påbud fra svenskerne under deres besættelse af Korsør i årene 1658-60.Mange tidsaldre har således sat sit præg på fæstningsområdet og dermed skabt et helt specielt historisk miljø.