©  Foto:

Krejbjerg Kirke

Krejbjerg Kirke er en romanske kirke der er opført af granitkvadre.
Oprindeligt bestod kirken af apsis, kor og skib. I senmiddelalderen rejste man tårn og våbenhus. Tilbygninger er opført af genanvendte granitkvadre, kampesten og tegl. Kirkens apsis blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet. Af oprindelige ydre enkeltheder ses idag kun våbenhusets rundbuede dør.

Kirkens indre viser flere forskellige typer af hvælv. Tårnet har et sengotisk stjernehvælv. Skibet har fået indmuret tøndehvælv i 1500-tallet, og kapellet dækkes af et grathvælv.

Altertavlen er et maleri af Niels Bjerre fra 1905: "Kristus prædiker for folket" - indsat i et panel, der ikke når de store kunstneriske højder.

En større restaurering foregik i årene 1974-76, hvor bl.a. det gamle trægulv blev brudt op, og der blev lagt nyt stengulv i stedet. Prædikestolen, der er samtidig med altertavlen, blev pillet ned fra væggen og sat på gulvet.

Den romanske døbefont prydes af en enkelt profilering, men er ellers glat. Dåsbfadet er fra omkring 1575, og motivet er "spejderne i Kanaan".

I skibets hvælving hænger en skibsmodel af den tremastede bark "København". Modellen blev bygget af Lars Kjeldgård, Krejbjerg, i 1952.

På kirkegården finder man Bertel Nørgaards gravsten ved sydsiden. Nørgaard var Skivekredsens første folketingsmand (1849-1858) og oprettede i 1851 den første højskole i Salling.
 
Vest for kirken er der en stor mindesten over Jens Væver - opfinderen af snurrevoddet.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur