©  Foto:

Krogstrup Kirke

Kirken er et anneks til Kyndby Kirke, og hørte tidligere under Svanholm Gods.
Kirken har i umindelige tider ligget ensomt i det bakkede landskab.
Krogstrup Kirkeby blev lagt øde ved Den Sorte Pest i midten af 1400-tallet, og forsvandt helt.
Siden er der foretaget mange restaurereinger og tilbygninger.
Kirken er senest gennemrestaureret i 1971.

Kontakt Kyndby præstegård hvis rundvisning ønskes.

Fotograf: Jens Kinkel