©  Foto:

Krummerup Kirke

Kirken er bygget i begyndelsen af det 12. århundrede.

Den har en rigt udskåret prædikestol fra 1626 udført på Abel Schrøders værksted. Krucifikset er fra ca. 1500 med symboler af de fire evangelister (løven, oksen, ørnen og englen). Altervæggen er malet i 1942 af Stephan Viggo Petersen. Den gamle altertavle er malet af Louise Marie Ingemann i 1848 – 49. Orglet er fra 1991 og er bygget af Svend Erling Nielsen, Slangerup. Dåbsfad og dåbskande er udført af Bent Exner.

Kirken er åbne på hverdage kl. 8.00-16.00, på helligdage i forbindelse med gudstjenester.