©  Foto:

Kunstbygningen i Vrå

I Kunstbygningen i Vrå kan man opleve maleren Svend Engelunds kunst samt kunst af de flere end 70 anerkendte malere, billedhuggere, installationskunstnere, grafikere, fotografer, kunsthåndværkere og arkitekter, som siden 1942 har været medlemmer af sammenslutningen Vrå-udstillingen.

Svend Engelund (1908-2007) blev født i Vrå og uddannede sig 1931-35 på Kunstakademiet i København. Livet igennem var han optaget af de nære motiver: Landskabet omkring Vrå, livet i kunstnerhjemmet, opstillingerne i atelieret. Han var også en meget søgt portrætmaler, og i Kunstbygningen i Vrå vises eksempler på alle hans motiver.

Samlingen, der for størstedelens vedkommende er skænket af Svend Engelund selv, tæller værker fra 1929 til 1993, og på tre-fire forskellige ophængninger, som vises hvert år, kastes der lys over de forskellige temaer i hans kunst. Svend Engelund er primært kendt som landskabsmaler, og hans skildringer af Vendsyssels flade landbrugsland hører til klassikerne inden for dansk landskabskunst. Svend Engelund var nok naturalist, og han malede genkendeligt, men frem for at skildre en given lokalitet var han optaget af landskabets karakter og essens. Markveje, grøfter og læhegn danner de linjer, som han komponerede sit motiv over. Selv sagde han, at han var optaget af ”spænding på fladen”, at hans maleri først og fremmest var en omsætning af en tredimensionel omverden til maleriets to-dimensionelle flade.

I sine interiører og figurbilleder skildrede Svend Engelund livet i kunstnerhjemmet, ofte med hustruen Bertha og familiens fire børn som modeller. Barnet optaget af at læse en bog, hustruen, der hjælper et lille barn med at spise, modellen, der poserer i atelieret, alle disse stilfærdige motiver blev skildret med samme interesse for flade, lys og farve som præger landskabsmalerierne.

I 1942 stiftede Svend Engelund sammenslutningen Vrå-udstillingen, der siden har vist sine udstillinger på Vrå Højskole og i Kunstbygningen hvert år i august. Udstillingen tæller en lang række af Danmark mest anerkendte kunstnere, og de årlige udstillingen omfatter oftest op til 35 forskellige kunstnere, der tilsammen repræsenterer alle kunstneriske udtryk.

Selvom Svend Engelund spiller en stor rolle i Vrå-udstillingens arbejde, så vises der også året rundt udstillinger med værker af Vrå-udstillingens kunstnere og indbudte gæster. Kunstbygningen ejer en stor samling af Vrå-kunst, og med udgangspunkt i denne samling og de aktuelle medlemmer vises der tre til fire særudstillinger om året.