©  Foto:

Kunstmaler Hans Clausen

Store figurbilleder malet i en rå og forenklet form og mindre, komprimerede landskaber og ikonografisk enkle opstillinger fanger den besøgendes opmærksomhed, såsnart han træder ind i Hans Clausens rummelige atelier. 

Her er hverken kælet for detaljen eller syslet med finurlige fortællinger. Figurer og landskaber har fået liv i en stadig vekselvirkning mellem temperament og håndværk.Det store lyse atelier med højt til loftet indbyder til billeder i store formater. I bunden af en frodig ådal ud til saftige enge med græssende køer ligger atelieret i en nedlagt landsbyskole, der har bibeholdt sin bevaringsværdige arkitektur gennem tiderne.

Omgivelserne er med til at igangsætte tilblivelsen af et markant og frigjort maleri, der - uafhængigt af tidernes skiftende trends -  taler umiddelbart til beskueren. Atelieret arrangerer kurser i akvarelmaleri, som retter sig imod såvel danske som tyske deltagere. Nogle af kurserne vil således blive afholdt på både tysk og dansk og give mulighed for at lære det andet sprog at kende under tvangfrie forhold, hvor man arbejder i et fælleskab om en interesse.Kursusbeskrivelser kan rekvireres pr. mail hansclausen@tdcadsl.dk 

Hans Clausen er medlem af Billedkunstnernes Forbund  (BKF),Professionelle Kunstnere i Syddjurs – www.syddjurskunstnere.dk  og Professionelle Kunstnere i Århus  -  www.prokk.dk