©  Foto:

Kværs Kirke

Sydligt i byen og hævet over den på en ret stejl banke ligger den lille hvidkalkede og teglhængte kirke, som består af romansk kor og skib med to udbygninger fra nyere tid. Vest for kirken står der et tømret, bræddeklædt klokkehus, som er opført 1815.
 
I kirken en figur af Johannes Døberen - et fortrinligt unggotisk billedskærerarbejde fra midten af 1300-tallet. På den sengotiske klokke finder man et primitivt relief, der forestiller en af landsdelens særlig yndede helgenskikkelser - Skt. Hjælper.

Kirken kan åbnes efter aftale.