©  Foto:

Landet Kirke

Kirken er bygget i 1100-1200, tårn, våbenhus og sakristi senere. En af Lollands få romanske kirker opbygget af granitkvadre. Det imponerende tårn har i tidligere tider tjent som sømærke. Det er bygget af dårligt brændte mursten, og derfor dækket af cementpuds, er indbygget en spindeltrappe op til klokkerummet. Det er kun den nederste del, der bruges, de øvre stokværk er lukkede og adgang til klokkerummet sker ad trætrappe.

Altertavlen er en såkaldt katekismustavle fra 1582. Prædikestolen er fra 1610. I koret findes et mon- stranskab fra katolsk tid, lavet af en træstamme og jernbunden.

Åbningstider: Når graveren arbejder, normalt hver formiddag undtagen fredag. Nøglen kan også lånes hos graveren. Landet sogns graver: Yvonne Hansen, tlf.: 20 33 39 68.