©  Foto:

Langå Kirke

Langå Kirke er bygget omkring år 1200. I kirken hænger den ældste kirkeklokke i kommunen. 

 

I Langå Kirke hænger den ældste kirkeklokke i kommunen. Den er tilbage fra den tid, hvor kirken blev bygget ca. år 1200, hvorimod tårn og våbenhus, i lighed med så mange andre kirker, først er opført omkring 1500-tallet.

Den store klokke i Langå Kirkes tårn er omstøbt i 1838. Kirken er bygget i rå marksten i romansk stil, og under koret findes en krypt, der dog er tom i dag.

Prædikestolen må, trods den ringe stand, være blevet restaureret, for det rigt udskårne arbejde dateres til tiden omkring år 1630.

Altertavlen og lydhimlen over prædikestolen er opsat i 1673. Altertavlens udskårne dele stammer formentlig også fra 1673, mens alterbilledet er en kopi af Dorphs maleri fra Struer Kirke: Kristus og Nikodemus - malet af Hans Rasmussen, Faaborg 1933.