©  Foto:

Lensbaron G.F. Zytphen Adeler

"Tørlægningens fader", står der på piedestalen til den statue der i 1928 blev rejst i den vestlige del af Fårevejle Stationsby, forestillende lensbaron G. F. Zytphen Adeler.

Zytphen Adeler blev født i København i 1810 som ætling af den gamle nederlandske adelsslægt von Zytphen.

I 1836 overtog han Dragsholm Slot. Han fik ikke alene rettet sit gods op, men fik også stor betydning for landbrugets udvikling i hele Odsherred.

Han tog i 1870-erne initiativet til Lammefjordens udtørring, hvorved der i lighed med Holland blev indvundet ca. 5.000 ha frugtbar jord.