©  Foto:

Lild Kirke

Lild Kirke i Thy er et sengotisk landsbykirke fra omkring 1460. 

Kirken er bygget af marksten, limsten fra Bulbjerg, flint og diverse mursten.

Senere våbenhus og tårn, korsarm fra 1801. Tympanon fra Tømmerby Kirkes mandsdør i korvindue. Stolestadegavl 1593.

Altercrucifix 1942 (Axel Poulsen).

FOTOS: Niels Clemmensen