©  Foto:

Lild, Søerne ved Nørklit

Naturlejrplads

Plads nr. 72: En stor plads omgivet af vandhuller. Der må fiskes i søerne fra samme side som pladsen. Shelter, muldtoilet og bålplads. Pladsen er afgrænset af et læhegn af fyrretræer. Det er som regel muligt at finde læ på pladsen, da den ligger i skovens syd-østlige hjørne. Pladsen ligger 3 km syd for Bulbjerg i den yderste syd-østlige del af Lild Plantage, ca. 1 km nord for Lund Fjord. Fra Gl. Aalborgvej følges skovejen Søvej mod nord. Efter 500 m drejer vejen til højre, og 100 m længere fremme ligger pladsen på venstre hånd. SE dig godt for, for pladsen ligger godt skjult bag træerne.