©  Foto:

Lild Strand kyst

Fiskesø til lystfiskeri.

Lild Strandkær:
Lild Strandkær er en naturlig, langstrakt klitsø, parallel med kystlinien, ganske tæt på Lildstrand. Da søen er i fare for at gro til i tagrør, har skovdistriktet foranstaltet afgræsning på den nordvestlige bred. Søen rummer en spændende flora samt fiskearterne ål og gedde.

Kørevejledning: Kør ad Strandvejen til Lildstrand. Drej til venstre ad Strandkærvej. Fortsæt til P-pladsen og gå derfra ca. 300 m mod sydøst.


Søerne ved Nørklit i Lild Klitplantage:
Søerne er tidligere grusgrave. De er temmelig dybe, så pas på, når du færdes langs bredden. Der må kun fiskes fra den side af søerne, som vender ind mod lejrpladsen. Søerne rummer gedde, aborre og skalle. I umiddelbar nærhed af søerne er der en primitiv overnatningsplads med bålplads, borde og bænke og shelter til overnatning.

Kørevejledning: Fra Gl. Aalborgvej (ved 29,5 kmmærket) drejes til venstre ad skovvejen Søvej. Stop på P-pladsen og gå derfra ca. 600 m ad Søvej.