©  Foto:

Lille Blåkilde

Lille Blåkilde ligger vest-nordvest for Nørreskov. 
Lille Blåkilde er en af de største kilder i Rold Skov-området. Dens vandføring er ca. 90 l pr. sekund, og den afvander et område på 10-12 km2. 

Kilden er en strømkilde. Vandet strømmer ud gennem flere små kratere - ofte med kalkbund, blandt andet lige under de store sten øverst i kilden ved stien. Kildens afløb ender i Lindenborg Å efter ca. 70 m.

Kalken ses tydeligt under træerne på højre side af trappen op fra Lille Blåkilde, og på venstre side af trappen er kalken dækket af et tyndt muldlag, som nu er den sjældne naturtype, vi kalder kalkoverdrev. Der er en del kalkelskende planter på skråningen - bl.a. hulkravet kodriver, sanikel, tyndakset gøgeurt. Derudover findes der enkelte rester, der vidner om, at skråningen for få år siden var skovdækket - bl.a. storkonval og druemunke.

Området er fredet, og opgravning af planter er ikke tilladt.

Kildens mest berømte beboer er vårfluelarven Apatania Muliebris. Arten findes i vandløb ved ishavets kyster, samt i Norges og Alpernes stride bjergbække. Den burde ikke forekomme under vores klimaforhold, da den ikke tåler de høje sommertemperaturer, der normalt er i danske vandløb, for arten går til grunde, hvis vandets temperatur gennem længere tid overstiger 10 grader. Da kildens temperatur holder sig på 7,5 grader året rundt, når vandet derfor ikke den kritiske højde. 

Kilden rummer naturligvis en række af de mere almindelige kildedyr. Ved udløbet i Lindenborg Å kan man i maj måned ofte finde bæklampretter (fisk) fastsuget i jorden. 

I henhold til fredningen er det strengt forbudt at indsamle dyr og vade i kilden.

Det vides ikke, om kilden har haft religiøs betydning i oldtiden. Få hundrede meter syd for kilden findes rester af en oldtidsvej, så det er sikkert, at der har været menneskelig aktivitet i nærheden af kilden. Oldtidsvejen fører gennem skoven og ud til ådalen og har et vadested, der stadig kan spores syd for Lille Blåkildes udløb i Lindenborg Å.

Langs Buderupholmvej kan man parkere på "Frueskoen-parkeringsplads" eller "Havdalspladen" og følge de gule markeret stier der fører ud til Lille Blåkilde

Find Lille blåkilde og parkering på Rold Skov kortet, punkt nr. 30.

GPS-koordinater:
DMS 56°50'59 N 9°50'38 E
DD 56.849722 9.843889