©  Foto:

Lindenborg Å og Ådal

Lindenbrog Å og Ådal er en af Danmarks dybeste og mest kløftede dalstrøg og kendt for sit rene vand.

Lindenborg Å udspringer i et væld i dalen nær landsbyen Nysum syd for Rold Skov. Samme væld er også udspring for Simested Å, der løber mod syd.
Lindenborg Å er 47 km lang. Åen og dens omgivelser (ca. 1000 ha) er fredet gennem Rold Skov og videre gennem Gravlev dalen. Åen er ret vandrig og meget konstant i sin vandføring. Den afvander et område på ca. 225 km2.
På forløbet gennem skoven fra Rold - Haverslev vejen og til Røde Mølle er åen fuldstændig ureguleret og snor sig gennem en urskov af ask, rødel, pil m.m. Længere nedstrøms passerer åen forbi den tidligere afvandede Gravlev Sø, der er blevet gendannet og får tilløb fra Gravlev Kilde.

Her kan du læse mere om naturgenopretningen i Gravlevdalen.

Lindenborg Å og ådal er en af Danmarks dybeste og mest kløftede dalstrøg. I Gravlevdalen var åen tidligere reguleret, men Naturstyrelsen har lagt åen tilbage i sit tidligere forløb. Lindenborg Å modtager undervejs vandet fra næsten alle de berømte himmerlandske kilder. Åen er kendt for rent vand og en rig smådyrsfauna.

Man kan fiske i visse dele af Lindenborg å, se hvilke steder du må fiske. 

Find Lindenborg Å og Ådal på Rold Skov Kortet, vest for Rebild Bakker.
Kortet indeholder også afmærkede vandreruter rundt om Lindenborg Å og Ådal samt parkeringsmuligheder tæt ved.

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.