©  Foto:

Listed Havn

Fiskerleje med 20 pladser til gæstesejlere i mellembassinet. Anløbes om dagen i lyst og sigtbart vejr, dog ikke ved pålandsblæst.
Ny fyrlinie 202,80 grader, 2 røde trekanter, med spidserne mod hinanden, som dagmærke, 2 røde lys som natmærke er altid tændt. Svaneke Fyr vejleder ved anduvningen. Fyr og fyrmaster overet viser ind mellem skærene i 202,8 grader, ledelinien skal nøje respekteres.
I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bælterne, omkring Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegne- lige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder. SW-lig blæst kan sætte hård strøm mod Sandhammaren på Skånes SE-pynt. NW-lig kuling sætter hård S-gående strøm ved Hammeren. Strømmen i anduvningsfarvandet spiller kun sjældent nogen rolle.
 Bemærk, at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på luvsiden.