©  Foto:

Løgumkloster Mølledam

Beliggende nord for vandmøllen i Løgumkloster. Dammen er en genetableret mølledam, som med sin etablering har tilført landskabet ny flora og fauna..