©  Foto:

Løjt Kirke

Midt i Løjt Kirkeby ligger Løjt Kirke.

Den skulle have været indviet til Skt. Jørgen.
I kirkens to korhvælvinge er der sengotiske kalkmalerier.
Altertavlen, der er Sønderjyllands største sen- gotiske, står på et munkestensmuret alterbord.
Der er en fløjtavle med to faste og to par bevægelige fløje på en predella med skulptur og malerier.
I kirken er ophængt to 1700-tals malerier - et riffelmaleri med Korsfæstelsen og Opstandelsen samt et af den angrende Petrus.
På vestpulpitur evangelistrække 1728 og apostelrække 1764.
På to korsarmspulpiturer bibelske malerier af Jes Jessen 1785.
Kirkens byggeår: 1100-1500 tallet.