©  Foto:

Lomborg Kirke

Landsbykirken Lomborg Kirke ved Lemvig består af romansk kor og skib af granitkvadre fra omkring 1350.

På Lomborg Kirkes nordvæg - med sit oprindelige romanske udseende - hænger et stort krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra omkring 1300-tallet. Det har i den katolske tid formodentligt været anvendt, når man "bar Kristus" i procession.

Prædikestolen er fra begyndelsen af 1500-tallet.

Kirkens tårn er en senere tilbygning fra 1400-tallet.