©  Foto:

Longelse Kirke

Longelse Kirke er højt placeret på landevejen mellem Rudkøbing og Spodsbjerg med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland på en klar dag.

Historie

Som mange af de langelandske kirker er Longelse kirke bygget i 1200-tallet oprindeligt af rå kampesten og med kvaderstenshjørner. Og ens med mange af de andre kirker er våbenhuset og tårnet blevet tilføjet senere. I renæssancen blev tårnet ombygget, hvor loftet også fik hvælvinger, og tårnet blev endeligt restaureret i 1830.

Udsmykning

En interessant billedkvader med en korsbærende mand kan findes i kirken, og altertavlen er smukt snedkerarbejde fra renæssancen, og er forsynet med figurer af de fire evangelister og af fire dyder.   

Kirken er åben dagligt kl. 8.00-17.00.

 

Kilde: Kirkerne på Langeland, Langelands museum