©  Foto:

Lundehøje Havn

Lundehøje Havn er en lille havn som ligger på Sydlolland i farvandet ved Hyllekrog tange og fyr. Den bruges hovedsalig af fritidsfiskere samt et par erhvervsfiskere.

Der fanges som regel ål og rejer.

Havnens historie kan dateres tilbage til ca. 1872 hvor der blev lavet nye diger så der kunne etableres en ny havn som senere blev til Lundehøje Havn.

I året 1921 dannes Interessentskabet Lundehøje Havn.

I 2010 blev der lavet en helt ny kaj som blev skænket af A.P.Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.