©  Foto:

Lundestenen - Jættestue

Bornholms største og bedst bevarede jættestue fra den yngre stenalder.
Drej af ved Hovedgårdsvejen mod Tornegård. Ved gården er der P-plads og skilt, der viser hen til jættestuen. Spadserstien går over en dyrket ager.
Foto Finn Hansen