©  Foto:

Lyngby Kirke

 

Landsbykirke

Lyngby kirke stammer fra middelalderen og er en såkaldt kullet kirke (dvs. uden tårn) med våbenhus tilføjet i 1800- tallet.

Prædikestol og alter er fra ca. 1600, mens alterprydelsen er et krucifiks fra ca. 1475. I kirkens vestlige ende ses et såkaldt pulpitur – et galleri med malerier fra 1737.

I skibet hænger en mindetavle over sognets faldne i 1864. Kirkens klokke er fra 1589. Døbefonden har sydtysk fad fra 1575. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600- tallet.

I våbenhuset findes fragment af en runesten, der ikke er læselig. Den stod tidligere i kirkegårdsdiget.

Åben: Kirken kan besøges ved henvendelse til graveren.