©  Foto:

Lysabild Kirke

Valfartskirke med helligblodskapel

Den nuværende Skt. Michaels Kirke er bygget sidst i 1100-tallet, som erstatning for en tidligere trækirke og menes at være den første stenkirke bygget på øen Als.

Ifølge en ældgammel sognekrønnike, skulle en herremand have givet sit hus til kirken, som sonning for et drab på en anden adelsmand og det kan forklare, hvorfor der frem til planeringen i 1842 fandtes volde og en voldgrav rundt om kirken.

I Helmold´s krønnike nævnes, at der omkring 1165-75 skal have være et blodunder i en kirke på øen Als, hvor vinen blev forvandlet til blod og brødet til kød under nadveren, men da der ikke nævnes noget sogn kan det desværre ikke hæftes til Lysabild.

Faktum er dog, at kirken bliver udviddet i 1400-tallet med et helligblodskapel og at folk valfarter til kirken for at tilbede det hellige blod. Sammen med folkevandringen opstår der også et helligblodsmarked, der giver så megen afkast at man kan opføre et kirketårn. Med tiden opstår der dog så megen horeri og druk at man i 1625, fremfor at stoppe markedet, beslutter at flytte det til Nordborg - så hertugen kan få glæde af indtægten... 

Der findes få kalkmalerier, hvoraf de fleste befinder sig i helligblodskapellets hvælving og blandt andet viser to engle der opfanger blodet fra Jesus på korset i hver deres kalk.

Gammel døbefont af Gotlandsk kalksten. Altertavle fra 1780'erne. Korbuekrucifix fra 1450'erne. Historiske gravminder på kirkegården fra 1864 samt sten over 66 faldne i 1. Verdenskrig (1914-18).

Kirken er åben i de nævnte tidsrum, såfremt der er ansatte til at åbne.