©  Foto:

Mærk mørket

Du har sikkert hørt om Mælkevejen. Det lysende bånd af mere end 200 milliarder stjerner, der strækker sig hen over nattehimlen. Men det er langt fra sikkert, at du kan se Mælkevejen fra der, hvor du bor. Og det er der en grund til.

Når lyset skygger for stjernerne
Grunden hedder lysforurening. Altså den mængde kunstigt lys, som skabes af gadelamper, billygter, skilte, beboelse, fabrikker og meget andet, der står tændt både dag og nat. Lysforureningen er enorm, særligt i Europa og USA, hvor hele 99 procent af befolkningen bor i områder med så stor lyspåvirkning, at det bliver som et filter for udsigten til stjernerne. 60 procent af alle europæere lever i områder, hvor lysforureningen er så udpræget, at man ikke kan ane Mælkevejen.

”Men kan det ikke være lige meget?”, spørger du. Nej, ikke hvis vi skal tro forskerne, der har påpeget, at lysforurening forstyrrer klodens økosystem. Hverken dyr, mennesker eller planter trives ved konstant lyspåvirkning.

Brug pæren – sluk den!
Blandt andet derfor er der flere steder i verden gang i projekter, der skal adressere problemerne ved lysforureningen. Et af disse initiativer, EU-projektet Night Light, er Samsø en del af. Sammen med seks andre lande i Europa skal Samsø være med til at udvikle handlingsplaner samt etablere dark-sky områder, der på sigt skal resultere i bl.a. en varig reduktion af lysforurening. Et af grebene hertil er udpegning af naturområder, hvor den mørke himmel er beskyttet.

”På Samsø har vi flere gode steder, hvor der er tæt på nul lysforurening. Et af disse er ved Kragemosen i Nordby Bakker. Her kommer den eneste faste lysforurening fra fyret på Hjelm, som ligger næsten 22 kilometer væk,” forklarer Finn Leth fra Nordby Sogns Borgerforening, der er af en af de lokale partnere i projektet, der er forankret hos Samsø Energiakademi.

Det farligt fascinerende mørke
Finn har først for nyligt opdaget – eller rettere sagt genopdaget – fascinationen af mørket. ”Som barn var jeg spejder, og dengang var mørket en naturlig del af at være ude. Senere, som voksen, har mørket fået en anden rolle. Mørket fylder ligesom noget. Den fremkalder en form for andægtighed, og den giver os evnen til at fokusere,” forklarer han.

Kulturhistorisk set har mennesket bekæmpet mørket, siden man har kunnet lave ild, og det har sat sit aftryk på vores forhold til mørket, forklarer Finn: ”Jeg kan da også blive mørkeræd, når jeg går hen ad markvejen og hører nogle lyde. Mørket er jo hamrende farligt! Det gemmer på alle mulige uhyggelige væsener, der vil gøre dig fortræd. Ja, sådan er vi i hvert fald blevet opdraget, og derfor skal de fleste tage sig lidt sammen, før de går ind i mørket”.

Men mørket er faktisk slet ikke farligt, og man bliver belønnet, hvis man tager turen, forsikrer Finn. ”Mørket i sig selv skaber en intens oplevelse, og så er der den betagende stjernehimmel, som mørket giver os mulighed for at se. Bor du i en by eller bare tæt på en, så vil du på Samsø kunne se frem til en helt anderledes oplevelse af nattehimlen”.