©  Foto:

Magleby-Bagenkop Lokalhistoriske Forening

 Billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk.