©  Foto:

Mandøforeningen

Mandøforeningen

Mandøforeningen arbejder for at samle beboere på Mandø og folk med tilknytning til Mandø eller med interesse for øen.

At udbrede kendskab til øens historie, natur og traditioner.

Mandøforeningen arbejder med at arrangere foredrag i forbindelse med arrangementer. F.eks. når der er hjemstavnsfest på Mandø.

Derudover arbejder Mandøforeningen også for bl.a. bevarelse af kulturminder, som f.eks. stormflodssøjlen og mindestenen, ligesom der arbejdes for at Mandø Mølle består. Dette gøres bl.a. ved at skabe indtægter fra udlejning med det formål, at møllen fortsat skal bestå.

Har du en relation eller tilknytning til Mandø? Eller er du interesseret i øen? Læs mere på Mandø.dk