©  Foto:

Mantziusgaarden

Som del af den østlige port til Danmarks både største og ældste naturpark, Naturparken mellem Farum og Slangerup, ligger Birkerød - og midt i byen finder man Mantziusgaarden.

I 1868 købte Johan Mantzius, som var huslærer hos sognepræsten i Birkerød, en lille gartnerbolig, hvor nu Rektorfløjen ligger. Dette huskøb lagde grunden til Mantziusgården, som vi kender den i dag.

Gartnerboligen fik sidefløje, blev bygget højere, og Johan Mantzius fik flere og flere elever. Han døde i 1890; men skolen døde ikke med ham. I 1905 kom en ny stor fløj til og i 1920 blev Birkerød Kostskole til Birkerød Statsskole. I 1939 blev så områdets sidste store bygning opført ? Laboratoriebygningen. I 1967 var statsskolens rammer blevet for snævre, man holdt flyttedag og Mantziusgården lå øde hen et par år indtil en kreds af yngre Birkerødborgere, i kølvandet på ungdomsoprøret, fik oprettet projekt Hus i 1971. Projekt Hus, der var startet som en forsøgsordning, eksisterede frem til 1993, men 2 år inden lagde en brand en del af Mantziusgården øde.

Efter mange diskussioner, hvor bølgerne til tider gik højt, vedtog Birkerød Byråd så i 1994 at opføre Mantziussalen, som siden skulle vise sig at blive et af landets bedste og smukkeste akustiske rum, velegnet både til koncerter og teater, til gavn og glæde for byens mange aktive foreninger, for professionelle kunstnere og et vigtigt kulturelt samlingspunkt i Nordsjælland.

Idag er Mantziusgaarden et af de førende kulturcentre i Nordsjælland. På stedet er også en dejlig italiensk gourmé restaurant.

Den gamle gartnerbolig, Rektorfløjen, blev som den seneste bygning renoveret i 1996 og fremstår i dag med sin varme gule farve som et smukt supplement til Mantziussalen. Rektorfløjen indeholder i dag administration, mødelokaler, prøvesale samt restaurant.