©  Foto:

MARK: Mennesket og naturen

Tag med ud vestpå til Mark Museum. Ud til det område, der engang var et udstrakt hedelandskab.

Her var naturen og klimaet en stærk modstander. Kampen om overlevelse var en del af livet. Fik du en god høst, var der mad på bordet. Slog høsten fejl, var du og din familie truet på livet. Gennemsnitsalderen var i begyndelsen af 1600-tallet ca. 40 år. Og for de udsatte var den nok lavere.

I udstillingen ’Mennesket og naturen’ møder du engbønder og hedebønder. Samt rakkere, som var nederst i hakkeordenen. Rakkerne levede et liv på kanten af samfundet. Og tog sig af alle de beskidte opgaver. Det, som bønderne anså for at være urent og uærligt. Som at flå huden af selvdøde dyr og tømme lokummer om natten.

Udstillingen følger, hvordan naturens indflydelse på vores liv har ændret sig fra 1600-tallet til nu. Det er historien om, hvordan samfundet har udviklet sig fra landbrugsland over industrisamfundet til nutidens vidensamfund, hvor vi mennesker er begyndt at udnytte naturens ressourcer i stor skala. Udviklingen har skabt større rigdom og velstand både på landet og i byerne. Og der har opstået en livsstil, hvor mennesker holder sig til økologi, søger autenticitet og ’drømmer sig tilbage til naturen’. Den tanke ville have været absurd for en 1700-tals rakker på heden, hvor han boede i en primitiv hytte, gravet ind i en bakkeside på heden med en primitiv forvæg af træ og glas og med tørv som skillevæg.

I dag sætter vi fokus på at passe på naturen. Vi ønsker at rydde op i fortidens synder. Hvilket også er nødvendigt, hvis vi skal komme igennem klimakrisen. Ligningen er vendt om. Nu er det os, der truer naturen. Og det gør vi med livet som indsats.