©  Foto:

Marselisborg Skovene

Syd for Aarhus ligger Marselisborg Skovene, et skovbælte på ca. 7 kilometer, som strækker sig langs kysten. Den del af skoven der ligger nærmest byen, er Marselisborg Skovene. 

Bøgetræer, bakke og dale

Der findes ikke mange danske skove, hvor du i dag kan se så smukke, store, sammenhængende og gamle bøgebevoksninger som netop inden for dette skovområde. Terrænet er meget kuperet med dybe slugter. Mange steder på kystskrænterne er den lerede jordbund skredet ud mod havet, så træerne hælder ud over vandet og næsten bøjer sig for naturen.

200-300 år gamle bøgetræer

Omkring 1820 var skovene stærkt forhuggede, og en stor del af skovene er derfor plantet efter dette tidspunkt. Men rundt omkring i skovene og navnlig i Moesgård Skov, står enkelte 200-300 år gamle bøge, der er blevet bevaret af æstetiske grunde. De er nu gode ynglesteder for hulerugende fuglearter, som skoven af den grund er særlig rig på.

Mere end bare en skov

I den nordlige del af skovene finder du bl.a. Marselisborg Slot, Marselisborg Mindepark, Forstbotanisk Have, Aarhus Stadion, Marselisborg Dyrehave og Ballehage Strand med badebroen og kunstværket, Den Uendelige Bro. I den sydlige del af skovene finder du Moesgaard Museum, Skovmøllen og Moesgaard Strand.

For den aktive

Marselisborgskovene er et af de mest besøgte naturområder i Danmark og anvendes til et væld af friluftsaktiviteter som eksempelvis motionsløb og cykling. Selv om skoven har et særdeles kuperet terræn, egner den sig godt til vandreture, og mange ryttere benytter sig også af skoven, der har afmærkede rideruter. I skovene løber også et ca. 25 km. langt og meget afvekslende mountainbike-spor, der veksler imellem lette flade grusstier og stejle op- og nedkørsler, så der er plads til alle.

Tips til dig

Se, hvad andre deler på Instagram

#marselisborgskovene #visitaarhus #visitaarhusregion