©  Foto:

Mindesten Borup Ris

Mindestenen er rejst for de to personer der har haft mest betydning for udgravningen af Borup Ris. Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening "Borupris Venner" stod for opførelsen af monumentet

Mindestenen er til ære for Axel Steensberg tidligere overinspektør ved Nationalmuseet (1906 - 1999) og Svend Dyhre Rasmussen amatørarkæolog (1910 - 1974)

Svend var årsag til at man foretog en udgravning af landsbyen Borup, beliggende i Borup Ris. Han var under 2. verdenkrig igang med at grave træstød op i Borup Ris skov og opdagede en hoben af sten i området, hvoraf han synes en del af dem lå på rad, han vidste at man engang havde haft samlet sten på markerne og kasten dem ud i agerrenderne. 

Dette skulle vise sig at være agerrygge fra middelalderen. 

Axel Steensberg forestod udgravningen af Borup Ris, som begyndte i 1951 og varede i 32 år. Borup Ris er den ældste landsby, der er undersøgt og kortlagt i sin helhed.