©  Foto:

Mindesten for faldne soldater

Mindesten for faldne soldater fra Næstved og omegn i kampene for fædrelandet i 1848-50 og i 1864. Rejst af selskabet "De Danske Forsvarsbrødre for Næstved og omegn" på dets stiftelsesdag den 14. april 1904.

Mindestenen blev i første omgang placeret ved Sct. Mortens Kirkeplads, men blev i 1967 flyttet til det trafikknudepunkt der ligger i forbindelse med kirken mod Østergade.

Mindestenen havde i den oprindelige form 2 kanonløb der stod lodret med mundingen opad og med nogle kanonkugler liggende omkring dem på jorden. Grundet en del debat med den daværende pastor Ring besluttede man i forbindelse med flytningen af stenen at overlade kanoner og kugler til Garderhusarregimentet, og de står i dag sammen med et mindesmærke på Grønnegades Kaserne. 

Mindestenen er af flere omgange blevet opfrisket, første gang var i forbindelse med flytningen til Østergade hvor billedhugger Erik Hemmingsen fik æren. 9 år efter i 1986 blev stenen restaureret på ny af Stenhugger Eigil Caspersen der friskede de 1758 bogstaver i stenen op. I forbindelse med 100-årsdagen for opstillingen af monumentet samt De danske Forsvarsbrødre i Næstved og Omegns 125-års jubilæum blev mindestenen endnu engang renoveret.