©  Foto:

Mindestenen 'Forskudt Horisont' i Gilleleje: Se monumentet over jødernes flugt i oktober 1943

En symbolsk erindring: Mindenstenen, Forskudt Horisont, ved Nordre Strandvej i Gilleleje repræsenterer 80-året for jødernes flugt over Øresund, der indledtes under anden verdenskrig i oktober 1943.

Forskudt Horisont: Et monument over Jødernes Flugt over Øresund

Mindestenen adskiller sig fra konventionelle mindesten ved at være skåret over, hvor den øverste del er rykket ud mod venstre. Dette har resulteret i dannelse af en vandret flade, hvor teksten "Oktober 1943" er indgraveret. Kunstneren bag skulpturen, Karin Lind, har valgt en sten som skulptur med henblik på, at kunstværket skal bevares i mange år fremover.

Til den forskudte sten hører en bænk, hvorfra stenens vandrette forskydning fanger horisontlinjen mellem himmel og hav. Forskydningen og titlen fokuserer på horisonten og udsigten til Sverige, hvor de flygtende jøder blev sejlet i land.

Bemærk: Der er ikke parkeringsmulighed ved Mindegrunden, men afsætning er mulig på vendepladsen lige udfor indgangen.

Mindestenens finesse og placering 

Skulpturen 'Forskudt horisont', skabt af kunstneren Karin Lind, markerer 80-året for jødernes flugt over Øresund. Mindestenen blev finansieret gennem en anonym donation på 1 million kroner. Kunstværket trækker inspiration fra både den nære, gennemsavede sten og den fjerne, landskabelige horisont. Spændet mellem disse to skalaer åbner op for refleksioner, der ikke er begrænset af en snæver fortolkning.