©  Foto:

Mindestenen i Åkjær

I Åkær på Jeppe Aakjærs fødegårds jorder (Søndergård - som lå på den modsatte side af vejen - der er intet tilbage af gården) ligger 2 gravhøje, imellem dem ligger "æ kistelbakk", hvor Jeppe Aakjær satte en mindesten over sine forældre. Mindestenen er en natursten af granit med følgende mål: H:1,45, B:1,10, D:0,45

Stenen har følgende inskription:
Jens Peder I. Aakjær og Katrin.
Her vendte far sin plov aa saa mangen gang,
naar graalærken højt over sandmarken sang.
Her gik min stille Mor i sin grove graa kjol
og saa med tynget blik mod den synkende sol.
Thi sætter eders søn denne liden graa sten,
til minde om en færd, der som duggen var ren.
1908.

Mindestenen er at finde på en lille bakke på marken ved siden af Aakjærvej 23.