©  Foto:

Mindestøtte for Lensbaron Tage Reedtz-Thott

Mindestøtte for Hans Excellence, geheimrådsmand, lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott - Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand - som besidder af baroniet Gavnø i 50 år. Mindestøtten er med malmmedaljon med portræt og blev rejst den 22. marts 1912. Lensbaronen var desuden forstander for Herlufsholm Skole og Gods.

Mindestøtten er opstillet for enden af lindealleen i Gavnø Slotspark.