©  Foto:

Mørke Kirke

Mørke Kirke stammer fra perioden med det store kirkebyggeri i begyndelsen af middelalderen.

De ældste dele af kirken er skibet og koret, som er usædvanligt store for en romansk landsbykirke. Med sine 25 meters længde og et 10 meter bredt kor er den blandt de største middelalderkirker på Djursland.Ud fra granitarbejderne har man vurderet, at opførelsen sandsynligvis er sket i kong Niels’ regeringstid (1104-34).

I dag fremstår kirken med krydshvælvinger i skib og af gotisk type. De er sandsynligvis indbygget i kirkerummet engang i 1400-tallet. Måske har man samtidig startet på opførelsen af tårnet. Skibets gamle vestgavl er nedbrudt, og det hvælvede tårnrum er føjet sammen med skibet.Våbenhusets inderste dele er sandsynligvis tilbygget kirken engang i 1300-tallet. Det er dog udvidet flere gange siden.

Da man i 2013 renoverede kirken, fandt man en masse kalkmalerier i kirkens loft som var i god stand. Ud fra en vurdering af maleriernes stand, har man udvalgt nogle som man nu kan se i loftet, mens andre er kalket over. Kirken står derfor igen hvis og smuk, med nye malerier her og der. Derudover gravede man i gulvet og da fandt man en stor krypt med gamle kister og begravede lig, som man har forsøgt at identificerer. Kirken blev mere eller mindre pillet fra hinanden, men står i dag som en flot kirke.