©  Foto:

Mørke Mose

Mørke Mose (også kaldet Mørke Kær) er resterne af et større mosekompleks på i alt 500 ha. Det tilbageværende moseareal er på ca. 120 ha, hvoraf halvdelen er gamle, vandfyldte tørvegrave.

Mørke Mose er et søområde efter tidligere tørvegravning.

Den største grav er på godt 25 ha. Adgang til mosen via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Løkkenvej. Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen.

Se webkort over toiletter, borde og bænke, fri overnatning mm.