©  Foto:

Mogenstrup Kirke

I Mogenstrup kirkes kor findes kalkmalerier, som stammer fra 1425. Prædikestolen fra 1633 er i bruskbarok og skåret af Abel Schrøder den yngre. Norddøren er ca. 1475 bemalet med en korsfæstelsesscene.

Fra ydersiden af våbenhuset er et hul ind til en fastmuret kirkebøsse, som stammer fra Helligkildens tid, hvor man efter et besøg kunne påtænke kirken uanset tidspunktet.

Adgang til kirken udenfor åbningstiden - kontakt graveren på tlf: 22 59 01 72