©  Foto:

Mollerup Kirke

Mollerup Kirke ligger højt med udsigt mod nord. Kirken har gotiske stiltræk, men indvendig følger bygningen det romanske skema med skarp adskillelse mellem kor og skib med en snæver triumfportal. Altertavlens billede malet af Ernst Trier 1942. Prædikestol fra 1800-tallet. I 1986 fik kirken en ny klokkestabel og klokke. På skriftbåndet står: 'Jeg er støbt år 1980 af Pierre Paccard i Frankrig til Mollerup Kirke'. Inde i kirken er væggene af rå kampsten. Korbuen er lav og trang.